ZÍSKANÉ DOTACE

12.11.2013 nám byl schválen projekt Pořízení CNC technologií pro rozšíření výroby a zvýšení konkurenceschopnosti, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU.

14.05.2013 nám byl schválen projekt Rekonstrukce objektu na výrobní halu KOVO HB, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU.

13.2.2012 nám byl schválen projekt:Školící centrum KOVO HB Svratka, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU.

Podpořena je výstavba a vybavení školícího střediska .